•  

    01133435382-4

  •  

    info@takato.ir

رونمایی از سایت جدید شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

سایت  رسمی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  پس از مدتی وقفه مجددا با رویکرد و اطلاعاتی جدید به آدرس www.ordc.ir رونمائی گردید.

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967