مراسم تولد همکاران مرکز و قدردانی از تلاش های سرکار خانم عنایتی

روشهای زیادی برای قدرشناسی و  تشکر از زحمات همکاران وجود دارد که یکی از آنها  برگزاری مراسم جشن تولد به پاس حضور و همراهی  ایشان می باشد. لذا مراسمی به پاس همراهی برخی از همکاران  و به مناسب تولد ایشان در مرکز تحقیقات کاربردی برگزار گردید. همچنین روز جاری  به پاس زحمات و تلاشهای سرکار خانم عنایتی  بابت همراهی ایشان در حوزه اموزش در دو سال گذشته  با این مرکز  از ایشان قدردانی گردید و برای ایشان آرزوی موفقیت در ایام در پیش رو  داریم.

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967