بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از طرحهای pvs  سویا و طرحهای تحقیقاتی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

پیرو برنامه ریزی انجام شده توسط مسئول محترم دانه‏های روغنی جهاد کشاورزی استان، جناب آقای دکتر ساداتی، روز سه شنبه مورخ 99/6/11، جمعی از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان های گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندرود، ساری و جویبار، به عنوان شهرستان‏های دارای سطح زیر کشت قابل توجه سویا،  کشاورزان پیشرو، مدیر زراعی و کارشناسان شرکت زراعی دشت ناز به ترتیب آقا مهندس احسانی فر، آقای مهندس بهرامی  و آقای مهندس دانایی فر و با حضور آقای  مهندس میرآبادی، مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی از طرحهای pvs جهاد کشاورزی و طرحهای مرکز تحقیقات شرکت در دشت ناز بازدید نمودند.  در این بازدید دو ساعته آقای میرآبادی با ارائه توضیحاتی در رابطه با  خصوصیات برخی ارقام سویا اجرا شده در PVS و طرحهای تحقیقاتی در حال اجرای شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ، اهداف مدنظر و برنامه‏ های آتی مرکز تحقیقات جهت توسعه کشت سویا و سایر دانه‏ های روغنی مطالبی را  بیان نمودند. در پایان این  بازدید مقرر گردید  متعاقبا بازدید دیگری در طول یک ماه آتی  برای ارزیابی بهتر طرحهای در حال اجرا برنامه ریزی گردد.

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967