بازدید مدیر تحقیق و توسعه شرکت زراعی دشت ناز از طرح‏های تحقیقاتی مرکز تحقیقات

در راستای تفاهمنامه مشترک بین شرکت زراعی دشت ناز و مرکز تحقیقات ( تکاتو)، هفته گذشته، مدیر تحقیق و توسعه شرکت دشت ناز سرکار خانم دکتر آل بویه، به همراه چند تن از کارکنان آن شرکت از طرح های در حال اجرا توسط مرکز تحقیقات بازدید نموده و شرایط عمومی طرح ها را مورد ارزیابی قرار دادند. لازم به ذکر است که گزارش نخست اجرای طرح ها پس از مرحله کاشت ، توسط بخش تحقیقات و آموزش مرکز تحقیقات تکاتو، تهیه و به شرکت زراعی دشت ناز ارائه گردید.

 

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967