جذب کارورز در شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی( تکاتو ) در نظر دارد تعدادی کارورز از رشته های کشاورزی در مرکز تحقیقات و نمایندگی های شرکت واقع در ساری، آمل، نکا، بهشهر ، بهنمیر و گلوگاه پذیرش نماید. پذیرفته شدگان طی دوره کارورزی از اداره کار حقوق دریافت نموده و مشمول بیمه حوادث خواهند بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید :
01133434968 واحد آموزش مرکز تحقیقات

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967