مکان

مازندران، کیلومتر 7 جاده ساری-نکا، 200 متر بعد از لبنیات بهارستان
مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر، کد پستی 4817133938ورود به گروه لینکدین


info@takato.ir01133435382_01133434968

لطفا نظرات و پیشنهاداتان را به ما منتقل نمائید

پشتیبان

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967