پرسش های متداول

ساختار مرکز تحقیقات کاربردی  و تولید بذر به چه شکل است؟

مجموعه تحقیقات کاربردی و تولید بذر یکی از نمایندگیهای تابعه از شرکت توسعه دانه های روغنی  است  که در استان مازندران قرار گرفته است و در حال حاضر دارای دو بخش  اداری-آزمایشگاهی و ایستگاه تحقیقات به ترتیب در شهرستان  ساری و میاندرود استان مازندران  زیر نظر حوزه   مدیریت  بذر تحقیقات و آموزش دفتر مرکزی  فعالیت می کند

طرحهای تحقیقاتی اجرایی در این مرکز به چه صورت است؟
روند تصویب و اجرای طرح های تحقیقاتی در این مجتمع به چه صورت است؟
طریقه همکاری با این مرکز به چه شکل است؟
آیا امکان همکاری در قالب طرح مشترک با مرکز وجود دارد؟

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967