نقشه راه
 • انجام آزمایشات تکمیلی ارقام معرفی شده و ترویج آنها
 • انجام طرح‏های سازگاری و پایداری در جهت اهداف اصلاحی با نگاه اقتصادی
 • انجام طرح های ارزیابی برخی از ارقام بادام زمینی، آفتابگردان و سویا جهت ارزیابی و امکان تولید اقتصادی
 • تکثیر اقتصادی سویا رقم آرین و یا ارقام دیگر از محصولات روغنی
 • بكارگيري فناوري‌ها و روش‌هاي نوين جهت سرعت بخشيدن و افزايش كارايي برنامه‌هاي تحقيقاتي
 • انجام آزمون­های مقدماتی و ارزیابی ارقام معرفی شده در مناطق تعیین شده کشور
 • انجام آزمون­های سازگاری،پایداری، تمایز و یکنواختی ارقام در دست معرفی
 • تعيين بهترين شرايط كشت براي ارقام جديد با همکاری واحد به نژادی
 • بررسي تاثير عمليات زراعي بر عملكرد واريته‌هاي زراعي دانه‌هاي روغني
 • شناسايي مناطق مستعد توسعه كشت دانه‌هاي روغني و تعيين بهترين شرايط كشت براي ارقام جديد
 • تشکیل کلاس‌های ترویجی و آموزشی برای همکاران، کارشناسان و کشاورزان

بخش به نژادی

مقدمه

با توجه به واردات بخش اعظم روغن خوراکی کشور ضرورت برنامه‏‎ریزی­های جامع برای توسعه کشت دانه ‏های روغنی بیش از پیش مورد تأکید است. بنابراین اجرای سیاست‏های حمایتی در گسترش کشت گیاهان روغنی از طریق اصلاح واریته‏ های مطلوب با عملکرد بیشتر نتایجی مانند کاهش واردات را به ‏دنبال خواهد داشت. انجام دورگ‏ گیری‏های مناسب بین ارقام با خصوصیات متنوع در هر یک از محصولات روغنی و وارد کردن نتاج حاصله در پروژه­های اصلاحی و بررسی طی چندین نسل جهت دستیابی به ارقام و لاین های جدید با صفات مطلوب از اهداف بخش به نژادی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه‏ های روغنی می­باشد. فعالیت­های اصلاحی مانند گزینش ارقام و انجام دورگ‏ گیری­ در محصولاتی مانند کلزا و سویا از سال 90-1389 در این مرکز آغاز شد. در ادامه فعالیت‏های اصلاحی در محصولات روغنی دیگر از جمله بادام زمینی، کتان و کنجد گسترش یافت. در حال حاضر بررسی روی مواد ژنتیکی جدید با هدف مجزا در قالب طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام می‏باشد.

برنامه ‏های اصلاحی انجام شده و درحال اجرا در محصول روغنی کلزا

- استفاده از اصلاح موتاسیون در کلزا و ثبت و معرفی رقم مهتاب طی شش سال (M1 تا M6).

- دورگ‏ گیری بین ارقام مختلف کلزا، سویا، بادام‏زمینی، کتان و کنجد و بررسی جمعیت­های در حال تفرق با استفاده از روش اصلاحی شجره جهت دستیابی به رقم یا لاین جدید.

- استفاده از نر عقیمی سیتوپلاسمی (cms) با ایجاد لاین های عقیم، نگهدارنده و بازگرداننده باروری در تولید بذر هیبرید کلزا.

- بهبود ژنتيكي صفات كمي و كيفي نتاج تلاقی‏های کلزا به روش تلاقي برگشتي.

اهداف و برنامه های آتی

- ادامه ارزیابی و گزینش جمعیت­های در حال تفرق محصولات مختلف جهت رسیدن به رقم یا لاین جدید.

- تکثیر لاین‏های جدید جوامع در حال تفرق محصولات مختلف و بررسی سازگاری آنها در مناطق مختلف جهت معرفی رقم.

- ادامه بررسی ایجاد لاین­های عقیم، نگهدارنده و رستورر در تولید بذر هیبرید کلزا.

- انجام تلاقی هدفدار بین ارقام محصولات مختلف موجود در بانک بذر با توجه به اطلاعات ثبت شده.

- استفاده از موتاژن­های فیزیکی و شیمیایی در محصولات مختلف موجود در بانک بذر.

- استفاده از روش‏های کشت بافت و تکنیک‏های مرتبط جهت کاهش زمان تولید ارقام جدید.

بخش به نژادی با آشنایی کامل از خصوصیات گیاهی محصولات روغنی کلزا، سویا، کتان، کنجد و بادام زمینی آمادگی لازم جهت آموزش به روش صحیح در بخش فعالیت های اصلاحی در این گیاهان به ویژه روش دو­رگ­ گیری خاص هر گیاه و اجرای پروژه‏های اصلاحی و تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصله را دارد.

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967