بخش بیوتکنولوژی
دانه های  روغنی به عنوان یکی از مهمترین گروه های گیاهان زراعی نقشی غیر قابل انکار در تامین انرژی جامعه ایفا می نمایند و از اهمیت بسیاری در بین گیاهان زراعی در کشور ما برخوردارند. توجه و تاکید بر فعالیت های تحقیقاتی که بتواند توسعه تولید این دانه های روغنی را فراهم نماید، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. از طرفی انجام فعالیت های بیوتکنولوژی در جهت تسریع برنامه های اصلاحی مورد نیاز است. استفاده از بیوتکنولوژی نقش مهمی در حل مشکلات بخش کشاورزی، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، حفاظت از منابع پایه و بسترهای زیست محیطی و کمک به توسعه پایدار در کشور دارد. بیوتکنولوژی از طریق جایگزینی مصرف سموم و کود های شیمیایی با سموم و کود های بیولوژیک و گیاهان تراریخته، باعث افزایش بهره وری خاک و آب و در نتیجه بی نیازی از تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به مزارع و باغات می شود، علاوه بر این با شناسایی و افزایش تنوع زیستی نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار ایفا میکند. فعالیت های بخش بیوتکنولوژی این مرکز در سال 1393 با بررسی ژن های دخیل در پروسه بازگرداننده باروری آغاز شد و در ادامه به آنالیز انگشت نگاری DNA جهت بررسی لاین ها و ارقام مختلف گیاهی و شناسایی محصولات تراریخته پرداخته است.
 نقشه راه
برنامه ‏های انجام شده و درحال اجرا
اهداف و برنامه های آتی
خدمات

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967