ژرم پلاسمهای گلرنگ بانک ژن تکاتو

پس از جستجو در میان کدهای ذیل از طریق باکس مربوطه  برای اطلاع از میزان موجودی با مسئول مربوطه تماس نمائید.

تلفن 4-01133435382 داخلی 1 یا آدرس الکترونیک genebank@takato.ir

و سپس  وارد فروشگاه شوید

CodeSpeciesEnglish namePersian namethorn
ARCC100Carthamus tinctoriusLeedسیگما13mix
ARCC101Carthamus tinctoriusN852yes
ARCC102Carthamus tinctoriusN8no
ARCC103Carthamus tinctoriusNebraska-10yes
ARCC104Carthamus tinctoriusARIZ SAFFLOWER COMPOSITE Ino
ARCC105Carthamus tinctoriusN942yes
ARCC106Carthamus tinctoriusN6mix
ARCC107Carthamus tinctoriusDartسیگما 23yes
ARCC108Carthamus tinctoriusOleic leedmix
ARCC109Carthamus tinctoriusRIOno
ARCC110Carthamus tinctoriusUC-149yes
ARCC111Carthamus tinctoriusGila13483yes
ARCC112Carthamus tinctoriusUSBno
ARCC113Carthamus tinctoriusRoyalyes
ARCC114Carthamus tinctoriusOLEno
ARCC115Carthamus tinctoriusUC-1yes
ARCC116Carthamus tinctoriusN9yes
ARCC117Carthamus tinctoriusUTEyes
ARCC118Carthamus tinctoriusUC-148yes
ARCC119Carthamus tinctoriusN5no
ARCC120Carthamus tinctoriusU1421yes
ARCC121Carthamus tinctoriusN-8yes
ARCC122Carthamus tinctoriusGirard14063mix
ARCC123Carthamus tinctoriusLMVFP-1yes
ARCC124Carthamus tinctoriusFinch13556no
ARCC125Carthamus tinctoriusBRIGGSyes
ARCC126Carthamus tinctoriusM727سیگما15mix
ARCC127Carthamus tinctoriusM721yes
ARCC128Carthamus tinctoriusM7243188no
ARCC129Carthamus tinctoriusM73114115yes
ARCC130Carthamus tinctoriusSigma25no
ARCC131Carthamus tinctoriusM739yes
ARCC132Carthamus tinctorius13461ان8mix
ARCC133Carthamus tinctoriusSigma48mix
ARCC134Carthamus tinctorius13484yes
ARCC135Carthamus tinctorius13485yes
ARCC136Carthamus tinctoriusM736سیگما14yes
ARCC137Carthamus tinctorius13530yes
ARCC138Carthamus tinctoriusSIGMA23yes
ARCC139Carthamus tinctorius13556دارتyes
ARCC140Carthamus tinctorius13483نبرسکا10yes
ARCC141Carthamus tinctorius14081ریوyes
ARCC142Carthamus tinctorius14063اولئیک لیدyes
ARCC143Carthamus tinctoriusCPI77329yes
ARCC144Carthamus tinctoriusCPI77333yes
ARCC145Carthamus tinctoriusSigma13yes
ARCC146Carthamus tinctoriusCPI77335yes
ARCC147Carthamus tinctorius3134لیدyes
ARCC148Carthamus tinctoriusCPI77341yes
ARCC149Carthamus tinctorius3188ان 852yes
ARCC150Carthamus tinctoriusSigma15yes
ARCC151Carthamus tinctorius14115yes
ARCC152Carthamus tinctoriusCPI89340mix
ARCC153Carthamus tinctoriusSigma14yes
ARCC154Carthamus tinctoriusCPI77345yes
ARCC155Carthamus tinctoriusCPI89349yes
ARCC156Carthamus tinctoriusA1001yes
ARCC157Carthamus tinctoriusCPI89359yes
ARCC158Carthamus tinctoriusA1002yes
ARCC159Carthamus tinctoriusCPI89357yes
ARCC160Carthamus tinctoriusCPI89360no
ARCC161Carthamus tinctoriusCPI9640413530mix
ARCC162Carthamus tinctoriusCPI9212713461mix
ARCC163Carthamus tinctoriusCPI9640113485yes
ARCC164Carthamus tinctoriusCPI92135سیگما48yes
ARCC165Carthamus tinctoriusCPI9213613484yes
ARCC166Carthamus tinctoriusA1003رویالyes
ARCC167Carthamus tinctoriusM735yes
ARCC168Carthamus tinctoriusCPI89368yes
ARCC169Carthamus tinctoriusCPI89361yes
ARCC170Carthamus tinctoriusCPI89363yes
ARCC171Carthamus tinctoriusCPI96403yes
ARCC172Carthamus tinctoriusCPI89365سیگما25yes
ARCC173Carthamus tinctoriusCPI89364yes
ARCC174Carthamus tinctoriusCPI89356yes
ARCC175Carthamus tinctoriusPI198290yes
ARCC176Carthamus tinctoriusIL-111yes
ARCC177Carthamus tinctoriusPI537636yes
ARCC178Carthamus tinctoriusSyrinyes
ARCC179Carthamus tinctoriusGila14081yes
ARCC180Carthamus tinctoriusPI-537598yes
ARCC181Carthamus tinctoriusLeasafeyes
ARCC182Carthamus tinctoriusLRV51/513134yes
ARCC183Carthamus tinctoriusPI/199877yes
ARCC184Carthamus tinctoriusZarghan279yes
ARCC185Carthamus tinctoriusLesafe I
ARCC186Carthamus tinctoriusS-541 II
ARCC187Carthamus tinctoriusJ 1111
ARCC188Carthamus tinctoriusP2537
ARCC189Carthamus tinctoriusشاهد 2 اصفهان
ARCC190Carthamus tinctoriusپدیده
ARCC191Carthamus tinctoriusپرنیان
ARCC192Carthamus tinctoriusفرامان
ARCC193Carthamus tinctoriusگلمهر
ARCC194Carthamus tinctoriusگلدشت
ARCC195Carthamus tinctoriusصفه

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967