خبرنامه 103

 دانلود

مقالات و رویدادهای علمی....................................................................................... 1

بهبود و اصلاح آفتابگردان با استفاده از منابع ژنتیکی و گونه‏‏ های خویشاوند

کاشت، داشت و برداشت سویا

نتایج مقالات جدید کاربردی  مربوط به گیاه دانه روغنی سویا

گیاهپزشکی..............................................................................................................7

مدیریت بیماری‏های گیاهی با استفاده از روش‏های زراعی

چالش‏های فراروی  شناسایی ژنهای  مقاومت به عوامل بیماری زا  در کلزا ( بخش ششم)

مدیریت آفات بادام زمینی

آخرین خبرنامه ها

شماره های پیشین خبرنامه

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967