خدمات

Service

تهیه محیط‏های کشت آزمایشگاهی

انجام pcr و ارزیابی آن روی ژل

کشت بافت آلوئه ورا

ثبت توالی در NCBI

کشت بافت بنفشه آفریقایی

اصول و مبانی ژنتیک

خدمات گیاهپزشکی

مدیریت تلفیقی خسارتهای کلزا

شناسایی آفات و بیماریهای گیاهی

مدیریت تلفیقی آفات

مدیریت علف هرز در مزرعه

شناسایی قارچهای بیولوژیک

مدیریت تلفیقی آفات سبزیجات

مدیریت تلفیقی خسارتهای مرکبات

نرم افزارهای شناسایی بیمارگرها

مدیریت تلفیقی آفات گلخانه ای

تشخیص آفات و بیماری‏های گیاهی

تشخیص کلینیکی خسارتهای گیاهی

شناخت و کنترل خسارتهای برنج

خدمات تحقیقات به زراعی و به نژادی دانه های روغنی

روشهای اصلاح کلاسیک کنجد

زراعت سویا

روشهای اصلاح کلاسیک سویا

زراعت آفتابگردان

زراعت بادام زمینی

روشهای اصلاح کلاسیک بادام زمینی

زراعت گلرنگ

زراعت کتان

روشهای اصلاح کلاسیک کتان

آماده سازی بذر

زراعت کلزا

روشهای اصلاح کلاسیک کلزا

اجرای طرح های مزرعه ای

محصولات غیر دانه های روغنی

کشت سبزی و صیفی

زراعت سیب زمینی

زراعت گندم

گیاهان دارویی

زراعت گیاهان دارویی

نحوه خشک کردن گیاهان دارویی

آشنایی با خواص گیاهان دارویی

کشت و تولید گل محمدی

خدمات آموزشی

نحوه کار با تجهیزات آزمایشگاهی

کارگاه پروپوزال نویسی

آموزش نرم ‏افزار SAS

کارگاه مقاله نویسی

آشنایی با طرح‏های کشاورزی

کارگاه رزومه نویسی

آمار و احتمالات مقدماتی

با ما در تماس باشید 

01133435382-4
   01133434967