محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCG200

Jihomeravska

Czechoslovakia 540 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG201

landraces2

Unknown 490 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG202

Dr.esycok

Unknown 635 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG203

Brillmeyer

Austria 215 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG204

Harrow manchu

Unknown 630 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG205

Bydgoskao57

Poland 805 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG206

Soja Dorbrogeana

Unknown 585 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG207

landrace19

Germany 120 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG208

landrace4

SUN 180 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG209

Herb. Muller 861 / هرب مولر861

Hungary 180 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG210

Kamianetz No.1

Germany 855 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG211

Iregi korona

Germany 627 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG212

Capital / کاپیتال

Poland 525 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG213

Kirsches stamm 2026

Unknown 320 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG214

Allemand

Sweden 460 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG215

Hudson / هادسون

Canada 300 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG216

landrace3

Netherland 440 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG217

Kirsches stamm 2027

Japan 552 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG218

Lithuania / لیتونیا

Netherland 420 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG219

landrace5

Italy 655 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG220

landrace6

Argentina 425 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG221

karbine / کاربین

France 850 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG222

landrace 7

Bangladesh 360 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG223

Grignon 5

France 585 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG224

Soysota / سوی سوتا

Italy 305 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG225

Pride soy

Germany 450 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG226

Cayuga

China 50 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG227

Rouset 68

Italy 135 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG228

Maksymirka

Indonesia 750 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG229

Ke-si 283

China 405 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG230

landrace8

Egypt 150 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG231

landrace9

Japan 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG232

Freitag stamm 70

Germany 1060 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG233

Beige du lot et Garonne

China 220 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG234

landrace10

Eastern Europe 965 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG235

landrace11

Afghanistan 120 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG236

Pannonia10

Hungary 130 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG237

Heimkraft Ι

Germany 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG238

Zlotka brzebedowska

Hong Kong 830 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG239

Kabott / کابوت

China 825 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG240

landrace12

Pakistan 50 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG241

Brillmeyer giesenska

Finland 110 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG242

Wolna / ولنا

Ethiopia 680 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG243

Altongaard

Sudan 277 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG244

Tsy- chua2

Ethiopia 130 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG245

landrace13

Sao Tome and Principe 330 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG246

landrace14

Ethiopia 480 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG247

Mukden / ماکدن

China 505 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG248

Raststatter schwarze

Ethiopia 630 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG249

Poppelsdorfer

Ethiopia 205 گرم Glycine max 1,500 ریال
سبد خرید 0