محصولات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو

جهت خرید روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید

لطفا قبل از سفارش و پرداخت هزینه، فرم تعهد را دانلود و پس از تکمیل با شماره ۰۱۱۳۳۴۳۵۳۸۲ داخلی 103  بخش بانک بذر، آقای مهندس حسن زاده، تماس حاصل نمایید. در صورت عدم تکمیل فرم تعهد نامه و سفارش بذور وجه مربوطه به حساب شما برگشت خواهد شد و این شرکت در قبال تراکنش انجام شده مسئولیتی ندارد. 

دانلود فایل مستندات
انتخاب کد محصول عنوان محصول کشور / منطقه وزن / تعداد گونه قیمت انتخاب
ARCG350

Cloud / کلود

China 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG351

Geter / گتر

Pakistan 170 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG352

Burke / بورک

Zimbabwe 500 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG353

Burnette

Zimbabwe 430 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG354

Reynolds / رینولدس

Zimbabwe 765 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG355

Ridley / ریدلی

Zimbabwe 245 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG356

Ross / روس

USA 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG357

Purple semstar

Zimbabwe 215 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG358

Chaffey

Zimbabwe 205 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG359

Suttor

Zimbabwe 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG360

Daintree / داینتری

Zimbabwe 310 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG361

Dickie

Zimbabwe 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG362

Eyre / ایر

Zimbabwe 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG363

UQ 19 / UQ 19

Zimbabwe 1220 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG364

Fitzroy

Russia 455 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG365

Flegler

China 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG366

Wills / ویلز

Pakistan 710 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG367

Kingsoy / کینگسوی

Japan 200 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG368

Lawry / لاوری

Germany 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG369

Leslie / لزلی

USA 905 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG370

CQ 2375 / CQ 2375

France 240 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG371

Mamroy / مامروی

Germany 155 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG372

may439Control / می

Germany 2250 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG373

may439D50R1 / می

France 100 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG374

may439D50R2 / می

Germany 1570 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG375

may439D50R3 / می

Germany 1725 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG376

may439D100R1 / می

Romania 415 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG377

may439D100R2 / می

Japan 595 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG378

may439D100R3 / می

Canada 700 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG379

may439D150R3 / می

Netherlands 1045 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG380

may439D200R1 / می

Germany 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG381

may439D200R2 / می

Canada 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG382

may439D200R3 / می

Sweden 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG383

may439D250R3 / می

Sweden 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG384

may521Control / می

France 3335 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG385

may521D50R2 / می

Sweden 230 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG386

may521D50R3 / می

Germany 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG387

may521D100R1 / می

Germany 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG388

may521D100R2 / می

Canada 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG389

may521D150R2 / می

Unknown 190 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG390

may521D150R3 / می

Unknown 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG391

may521D200R1 / می

Unknown 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG392

JKControl / جی کا کنترل

Unknown 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG393

JKD50R1 / جی کا 50آر1

Sweden 1125 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG394

JKD50R3 / جی کا 50آر3

Sweden 0 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG395

JKD100R2 / جی کا100آر2

Sweden 630 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG396

JKD100R3 / جی کا100آر3

Sweden 560 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG397

JKD150R1 / جی کا150آر1

Sweden 520 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG398

JKD150R2 / جی کا150آر2

Sweden 1580 گرم Glycine max 1,500 ریال
ARCG399

JKD150R3 / جی کا150آر3

Sweden 1395 گرم Glycine max 1,500 ریال
سبد خرید 0