ماهنامه INSEC شماره 3 تکاتو

ماهنامه INSEC شماره 3 تکاتو

عنوان: ماهنامه اختصاصی مرکز توسعه دهندگان بذر شمال ایران (INSEC)

شماره جاری:دی۱۴۰۰ شماره3(ویژه نامه کتان)

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: شرکت توسعه کشت دانه ‏های روغنی

شماره مجوز۸۸۶۸۸

تعداد صفحات:62

نسخه الکترونیکی
سبد خرید 0