بازدید از طرحهای پاییزه 99 دشت ناز

در روز یکشنبه تاریخ 27/2/1400 بازدید از طرحهای پاییزه  99 دشت ناز با حضور مدیر محترم مرکز تحقیقات جناب آقای میر آبادی و کارشناسان مرکز انجام شد. در این بازدید، جناب آقای میرآبادی ضمن ارزیابی جداگانه تمامی طرحها، نکات علمی و فنی مهم در رابطه با تشخیص ارقام برتر و گزینش آنها برای ادامه برنامه‏ های تحقیقاتی را برای کارشناسان تشریح نموده و همچنین نکات مهم مربوط به یادداشت برداری و زمان برداشت این محصولات را عنوان کردند.مرحله یادداشت برداری نهایی و برداشت طرحهای پاییزه 99 در خرداد ماه 1400آغاز خواهد شد.


سبد خرید 0