بیوتکنولوژی در تکاتو

بیوتکنولوژی

 • مقدمه

  دانه های  روغنی به عنوان یکی از مهمترین گروه های گیاهان زراعی نقشی غیر قابل انکار در تامین انرژی جامعه ایفا می نمایند و از اهمیت بسیاری در بین گیاهان زراعی در کشور ما برخوردارند. توجه و تاکید بر فعالیت های تحقیقاتی که بتواند توسعه تولید این دانه های روغنی را فراهم نماید، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. از طرفی انجام فعالیت های بیوتکنولوژی در جهت تسریع برنامه های اصلاحی مورد نیاز است. استفاده از بیوتکنولوژی نقش مهمی در حل مشکلات بخش کشاورزی، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، حفاظت از منابع پایه و بسترهای زیست محیطی و کمک به توسعه پایدار در کشور دارد. بیوتکنولوژی از طریق جایگزینی مصرف سموم و کود های شیمیایی با سموم و کود های بیولوژیک و گیاهان تراریخته، باعث افزایش بهره وری خاک و آب و در نتیجه بی نیازی از تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی به مزارع و باغات می شود، علاوه بر این با شناسایی و افزایش تنوع زیستی نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار ایفا میکند. فعالیت های بخش بیوتکنولوژی این مرکز در سال 1393 با بررسی ژن های دخیل در پروسه بازگرداننده باروری آغاز شد و در ادامه به آنالیز انگشت نگاری DNA جهت بررسی لاین ها و ارقام مختلف گیاهی و شناسایی محصولات تراریخته پرداخته است.

 • خدمات
  1. استخراج DNA ژنومی از گیاه، قارچ و باکتری
  2. آنالیز انگشت نگاری DNA
  3. انواع PCR
  4. الکتروفورز افقی
  5. کشت بافت گیاهی
  6. ریزازدیادی گیاهان علفی 
  7. ثبت ژن و پروتئین در پایگاه NCBI
  8. مشاوره دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری جهت اجرای مراحل آزمایشات مولکولی
  9. ارائه خدمات آزمایشگاهی مربوط به پایان نامه و طرحهای تحقیقاتی در قالب همکاری با شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 
  10. آموزش فارغ التحصیلان رشته های ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی جهت گذراندن دوره کارورزی
 • تجهیزات

  PCR، combi-spin، انکوباتور، انکوباتور شیکر دار، اتوکلاو، بن ماری، هیتر استیرر، ترازوی دیجیتال، سانتریفیوژ، هود بیولوژی، آون، PHمتر، سمپلر، الکتروفورز افقی و پاورسویلای، مایکروویو، ترازوی دقیق، هود شیمی، آب مقطرگیری، ژل داک، ترموبلاگ 

 • برنامه ‏های انجام شده و درحال اجرا

  بررسی ژن های دخیل در پروسه بازگرداننده باروری کلزا

  بررسی تراریختگی بذرهای موجود در بانک بذر

 •  اهداف و برنامه های آتی

  انتقال ژن مقاومت به علفکش در کلزا

  انتقال ژن مقاومت به آفات در کلزا و سویا

  ارزیابی تنوع ژنتیکی دانه های روغنی با استفاده از نشانگرهای مولکولی

  ارتقا سطح کمی و کیفی محصولات دانه های روغنی از طریق مهندسی ژنتیک

  شناسایی و بکارگیری ژن های دخیل در مقاومت به تنش های محیطی

 • نقشه راه

  انجام اقدامات لازم در خصوص ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات دانه‌های روغنی از طریق مهندسی ژنتیک

  اجرای طرح‏های مرتبط با تولید محصولات و مواد نوترکیب و گیاهان تراریخته

  بررسی، شناسایی و جداسازی ژن‌های دخیل در واکنش‏های سازگار و ناسازگاری به آفات، بیماری‏ها و علف‏های هرز مرتبط با دانه‏های روغنی جهت کلون سازی

  ارزیابی پاسخ ژن‏های دفاعی در واکنش به تنش‌های زنده و غیر زنده در دانه‌های روغنی

  ارزیابی تنوع ژنتیکی بانک بذر به کمک نشانگرهای مولکولی

  بهبود ژنتیکی صفات مهم زراعی و اصلاحی در گیاهان دانه‏های روغنی روش‏های اصلاحی و مهندسی ژنتیک

  مطالعه ژنتیک مقاومت و تحمل به آفات، بیماری‏ها و علف‏های هرز و تنش‌های غیر زنده

  بررسی مکانیزم‏های کنترلی، واکنش گیاهان زراعی در پاسخ به تنش‏های محیطی

  شناسایی و دست ورزی ژنتیکی مسیرهای بیوشیمیایی دخیل در سنتز متابولیت‏های ثانویه در گیاهان زراعی و دارویی

  تولید بذور هیبرید تجاری در دانه های روغنی

سبد خرید 0