درخواست همکاری جهت استخدام در شرکت تکاتو

فرم استخدام در تکاتو

لطفا جهت همکاری با ما برگه اطلاعات خواسته شده را تکمیل نموده و فایل رزومه خود را بارگذاری نمایید.

اطلاعات شخصی
نام و نام خانوادگی *
شماره موبایل *
لطفا شماره موبایل 11 رقمی خود را با فرمت صحیح مانند 09111234567 وارد کنید
شماره تلفن منزل *
لطفا شماره تلفن 11 رقمی خود را با فرمت صحیح مانند 01133434968 وارد کنید
ایمیل
سن *
تعداد فرزند *
جنسیت *
وضعیت تاهل *
اطلاعات تحصیلی
اخرین دانشگاه محل اخذ مدرک
مقطع تحصیلی *
گرایش تحصیلی *
معدل لیسانس
معدل فوق لیسانس
معدل دکتری
اطلاعات محل زندگی
استان *
شهر *
آدرس *
مهارت ها
دانش زبان انگلیسی *
مدرک زبان انگلیسی *
نرم افزار عمومی *
نرم افزار تخصصی *
گواهینامه رانندگی *
مهارت خاص مرتبط
مهارت خاص غیر مرتبط و یا علاقه شخصی
سابقه کاری
سابقه بیمه *
سابقه بیمه سه سال اخیر
وضعیت اشتغال *
فعالیت ورزشی *
فعالیت مزرعه ای *
فعالیت آزمایشگاهی *
مقالات
مقالات کنگره *
مقالات علمی پژوهشی *
سایر اطلاعات
توضیحات
سبد خرید 0