سویا

سویا

سویا

 • رقم سویا آرین
  • اولین رقم اصلاح شده سویا توسط بخش خصوصی
  • حسب آزمون‏ های سازگاری قابل توصیه برای کشت در استان‏ های اردبیل، مازندران و گلستان
  • متوسط‏ رس
  • طول دوره رویش آن ۱۴۲ روز در کشت بهاره
  • رنگ ناف کرم تا قهوه‏ای روشن
  • وزن هزاردانه ۲۰۵ گرم
  • مقاومت به خوابیدگی
  • تحمل نسبی به ریزش و بیماری ویروسی BPMV
  • بدلیل داشتن ارتفاع مناسب ظهور اولین غلاف از سطح زمین، مناسب برداشت مکانیزه


  دانلود فایل مستندات

  دانلود مشخصات رقم آرین
سبد خرید 0