اخبار شرکت در تکاتو

معرفی و نحوه ثبت نام در شبکه آزمایشگاهی فناوری و راهبردی

معرفی و نحوه ثبت نام در شبکه آزما...

قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور ...

ادامه مطلب
بازدید از طرحهای بهاره تکاتو در دشت ناز

بازدید از طرحهای بهاره تکاتو در د...

پیرو مذاکرات و همکاری فیمابین شرکت زراعی دشت ناز ساری و مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت ...

ادامه مطلب
بازدید مسئولین نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران

بازدید مسئولین نظام مهندسی کشاورز...

بازدید مسئولین نظام مهندسی کشاورزی استان مازندران از مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دا...

ادامه مطلب
سبد خرید 0