اطلاعیه‌های همکاری در تکاتو

استخدام حسابدار در نمایندگیهای گلستان و مازندران

استخدام حسابدار در نمایندگیهای گل...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی دو نفر حسابدار با مشخصات ذیل جه...

ادامه مطلب
استخدام گیاهپزشک در استان مازندران

استخدام گیاهپزشک در استان مازندرا...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران )در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس گیاهپزش...

ادامه مطلب
استخدام گیاهپزشک در استان اردبیل( بیله سوار)

استخدام گیاهپزشک در استان اردبیل(...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک کارشناس گیاهپزشکی با مشخصا...

ادامه مطلب
استخدام گیاهپزشک در گلستان( علی آباد) و مازندران ( گلوگاه)

استخدام گیاهپزشک در گلستان( علی آ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران و گلستان ) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی  دو کارشناس...

ادامه مطلب
استخدام گیاهپزشک  در خراسان شمالی ( آشخانه)

استخدام گیاهپزشک در خراسان شمالی...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس ارشد گیاهپزشکی ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته های گیاهپزشکی، اصلاح نباتات کلاسیک و بیوتکنولوژی

دعوت به همکاری رشته های گیاهپزشکی...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی تعدادی کارشناس جهت فعالیت در مرک...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری در شته بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات مولکولی

دعوت به همکاری در شته بیوتکنولوژی...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس بیوتکن...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی

دعوت به همکاری رشته گیاهپزشکی

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس گیاهپزشکی  با مشخ...

ادامه مطلب
آگهی استخدام مهندس کشاورزی اصلاح نباتات

آگهی استخدام مهندس کشاورزی اصلاح ...

"اطلاعیه دعوت به همکاری" شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (نمایندگی اردبیل) در نظر دارد از بین فارغ التحص...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری رشته اصلاح نباتات

دعوت به همکاری رشته اصلاح نباتات ...

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس اصلاح ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

""اطلاعیه دعوت به همکاری" شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان د...

ادامه مطلب
اطلاعیه دعوت به همکاری

اطلاعیه دعوت به همکاری

رکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس ارشد گی...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی  دو نفر کارشناس ارشد ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی دو نفر کارشناس گیاهپزشکی  با مشخ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی یک نفر کارشناس بازرگانی و اداری ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی 5 نفر کارشناس گیاهپزشکی  با مشخص...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری  شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی سه ن...

ادامه مطلب
اطلاعیه دعوت به همکاری

اطلاعیه دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی سه نفر کارشناس با مشخ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری در شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع فوق لیسانس ، ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه‏ های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع فوق لیسانس ، یک نفر کار...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

"اطلاعیه دعوت به همکاری" شرکت توسعه کشت دانه های روغنی (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دا...

ادامه مطلب
تمدید دعوت به همکاری

تمدید دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه‏ های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع فوق لیسانس ، یک نفر کار...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه‏ های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع فوق لیسانس ، یک نفر کار...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی تکاتو (مازندران) در نظر دارد از بین فارغ ...

ادامه مطلب
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع فوق لیسانس ، یک نفر کا...

ادامه مطلب
جذب کارورز

جذب کارورز

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد تعدادی کارورز از بین فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ا...

ادامه مطلب
سبد خرید 0