فعالیت‌های تحقیقاتی در تکاتو

انتشار مقاله مروری

انتشار مقاله مروری

انتشار مقاله مروری  وضعیت بیماری ساق سیاه کلزا در ایران ( با تاکید بر استانهای شمالی)  در ژورنال plant...

ادامه مطلب
دریافت پروانه انتشار رسانه غیر برخط

دریافت پروانه انتشار رسانه غیر بر...

در راستای توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و علمی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ، مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذ...

ادامه مطلب
پذیرش مقاله

پذیرش مقاله

پذیرش مقاله در خصوص چالش‏های پیش رو در محصولات تراریخته در مجله علوم پزشکی دانشگاه مازندران

ادامه مطلب
از محصولات ترا ریخته چه می دانید

از محصولات ترا ریخته چه می دانید

مقاله ذیل در خصوص محصولات ترایخته می باشد که در مجله آفتابگردان منتشر شده است.

ادامه مطلب
لزوم طراحی و ساخت دستگاه بوجار آزمایشگاهی دانه‏‏ های روغنی

لزوم طراحی و ساخت دستگاه بوجار آز...

این مرکز با توجه به در اختیار داشتن بزرگترین بانک بذر دانه های روغنی در کشور و اجرای طرح های متنوع به زر...

ادامه مطلب
ارزیابی دو لاین پیشرفته اصلاحی کلزا

ارزیابی دو لاین پیشرفته اصلاحی کل...

نتابج حاصل از فعالیت‏های اصلاحی گیاه کلزا در مرکز تکاتو درطی دهه گذشته، معرفی دو رقم کلزا آزاد‏گرده‏اف...

ادامه مطلب
سبد خرید 0