برگزاری دوره آموزشی آفات و بیماریهای کلزا تغذیه کلزا در مازندران، بهشهر

برگزاری دوره آموزشی آفات و بیماریهای کلزا / تغذیه کلزا در مازندران، بهشهر

پیرو اطلاع رسانی های قبلی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  و در راستای رسالت اصلی شرکت توسعه کشت به عنوان یک بخش خصوصی در ارتقا سطح علمی و آموزشی کشاورزان، در روز سه شنبه 2 آبان 1402 کلاس آموزشی کلزا با حضور ریاست و کارشناسان محترم مرکز خدمات زاغمرز، نماینده ولی فقیه جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر و کارشناسان فنی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی و  کشاورزان منطقه زاغمرز،برگزار گردید. در این جلسه آموزشی کارشناسان شرکت توسعه کشت دانه های روغنی به ترتیب آقای دکترعلمدارلو و خانم مهندس برومند به معرفی آفات و بیماریهای کلزا و  نکات مربوط به تغذیه کلزا پردختند و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.  
کشاورزان منطقه استقبال بسیار بالایی از دوره مذکور داشته و خواستار تشکیل دوره های آموزشی بیشتر متناسب با زمان کشت و مراحل مختلف داشت کلزا گشتند. همچنین بنا بر درخواست متقاضیان شرکت کننده مقرر گردید اطلاعات و هشدارهای مراحل داشت شامل مراحل مبارزه با آفات بیماریها و .... از طریق پیامک به ایشان ارسال گردد.

سبد خرید 0