بازدید علمی دانشجویان رشته گیاهپزشکی از مرکز تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

بازدید علمی دانشجویان رشته گیاهپزشکی از مرکز تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

بازدید علمی دانشجویان رشاته گیاهپزشکی  از مرکز تحقیقات شرکت توسعه کشت دانه های روغنی 
به منظور ارتباط سازنده و موثر دانشجویان با صنعت ، آشنایی با فضای شغلی  پس از فارغ التحصیلی  و آموزش برخی مفاهیم آزمایشگاهی و عملی روز سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 تعداد 40 نفر از دانشجویان رشته گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به همراه هیئت علمی محترم این گروه جناب آقای دکتر امیری مهمان مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی شدند. در این بازدید علمی یک روزه پس از معرفی شرکت و خدمات و امکانات قابل ارائه در مرکز تحقیقات،  دانشجویان از آزمایشگاهها، بانک بذر ، باغ و مزارع تحقیقاتی مرکز بازدید نمودند همچنین  اصول کلی نحوه جداسازی و خالص سازی نمونه های قارچی و باکتریایی در آزمایشگاه گیاهپزشکی ، مراحل اولیه و تئوری استخراج دی آن ای از آفات و بیماریها ‌و نمونه  برگی در آزمایشگاه بیوتکنولوژی توسط کارشناسان هر آزمایشگاه و   اصول تغذیه باغات  توسط کارشناس خاکشناسی  به دانشجویان  آموزش داده شد. هدف  اصلی چنین بازدیدهاو ارتباطات متقابل ایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان جهت کسب مهارتهای حرفه ای و عملی برای ورود به بازار کار  می باشد.  جناب  آقای دکتر میرآبادی مدیر محترم تحقیقات و آموزش شرکت  ضمن استقبال از  حضور دانشجویان و اساتید گرامی در مرکز ، نسبت به پذیرش دانشجویان رشته های کشاورزی و سایر رشته های مرتبط در قالب کارورزی و کارآموزی با الویت جذب این افراد در مرکز تحقیقات و مراکز اجرایی شرکت در  استانهای دارای نمایندگی  اعلام آمادگی کردند .

سبد خرید 0