بازدید مدیرکل دفتر طرح دانه های روغنی وزارتخانه جهاد کشاورزی از مزارع بذری کلزا کشت و صنعت مغان

بازدید مدیرکل دفتر طرح دانه های روغنی وزارتخانه جهاد کشاورزی از مزارع بذری کلزا کشت و صنعت مغان

مورخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ هیاتی متشكل از كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پارس آباد  به همراه جناب آقای دكتر منصوري و مهندس خدرایی از دفتر طرح دانه های روغنی وزارت جهاد كشاورزي از مزارع کلزا احداث شده در کشت و صنعت مغان بازدید نمودند. که از ارقام بازدید شده می توان به رقم مهتاب و زمان شرکت توسعه کشت دانه های روغنی اشاره نمود. خوشبختانه اكثر كارشناسان از نحوه رشد، ارتفاع بوته، ميزان غلاف، مقاومت به ورس و .. اين ارقام رضايت داشتند که این مهم نشان دهنده پتانسیل بالایی این ارقام در مقایسه با ارقام استاندارد و حتی بذور هیبرید می باشد.

سبد خرید 0