بازدید وزیر جهاد کشاورزی از طرحهای مشترک شرکت توسعه کشت دانه های روغنی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از طرحهای مشترک شرکت توسعه کشت دانه های روغنی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی

بازدید وزیر جهاد کشاورزی و همراهان از طرحهای مشترک شرکت توسعه کشت دانه های روغنی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی  کشاورزی کرج 
در این بازدید که با حضور  بیش از ۱۰ شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف کشاورزی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ برگزار گردید ، مدیر محترم تحقیقات و آموزش کشاورزی جناب آقای دکتر علی زمان میرآبادی ضمن ارائه دستاوردها و بیان جزییات طرحهای در حال اجرا و مشترک با پژوهشگاه  بیوتکنولوژی به بیان گزارشی از مراحل پیشرفت فعالیتهای جاری شرکت دانه های روغنی در حوزه تولید ارقام متحمل به تنش های محیطی و ارتقا کیفیت محصولات تولیدی پرداختند .

سبد خرید 0