بازدید مدیریت محترم تحقیقات و آموزش از نمایندگی و مناطق استان گلستان 

 در روز شنبه تاریخ 1400/07/17 مدیر مرکز تحقیقات و آموزش جهت پیشبرد برنامه های تحقیقاتی در گلستان، در نمایندگی گرگان حضور یافتند. در این بازدید یک روزه مدیریت محترم مرکز تحقیقات جناب آقای دکتر میرآبادی  به همراه  مدیر محترم نمایندگی گلستان، جناب آقای  مهندس ابراهیمی، مسئول هماهنگی آموزش ، خانم رمضانی  و  کارشناس تحقیقاتی نمایندگی گلستان ، خانم شهرکی  از مراکز شرکت واقع در شهرستانهای بندر گز، کردکوی، گرگان، تقی آباد و علی آباد  بازدید به عمل آورده و برنامه ریزی های مربوط به تخصیص زمین جهت اجرای طرح های تحقیقاتی پاییزه 1400، پیاده سازی شد. همچنین جهت استفاده بهینه از زمینهای موجود در هر منطقه تمهیداتی ارائه و ارزیابی گردید.


سبد خرید 0