برگزاری جلسه کشت محصولات پاییزه

چهارمین جلسه  کشت محصولات پاییزه  بین مرکز جهاد کشاورزی شهرستان میاندرود و مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  در تاریخ 1400/07/20 دردفتر مدیریت این مرکز برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای مهندس علوی مدیر محترم مرکز جهاد کشاورزی میاندرود در خصوص تخصیص سهمیه ابلاغی شهرستان، تامین و توزیع نهاده های محصولات کشت پاییزه به ویژه کلزا و صدور حواله الکترونیکی به مراکز و کارگزاران تاکید نمودند. در ادامه، کارگزاران و کارشناسان آمار و اطلاعات مربوط به سطح زیر کشت، میزان تولید، دستاوردها و چالشهای سال گذشته و سال جاری را مطرح نمودند. در پایان جلسه آقای دکتر میرآبادی مدیریت مرکز تحقیقات دانه های روغنی، در خصوص ویژگیهای ارقام زمستانه و بهاره کلزا و نکات مدیریتی زراعت این محصول توضیحات کاملی را بیان نموده و پیشنهادات و راهکارهای  سازنده ای را در جهت مرتفع نمودن مشکلات موجود و همچنینی توسعه کشت محصولات دانه روغنی به ویژه کلزا، کتان و گلرنگ  ارئه کردند.  


سبد خرید 0