برداشت نعناع فلفلی

گیاه دارویی نعناع فلفلی از جمله گیاهان با خواص درمانی مناسب بوده که در کشور شناخته شده است و به واسطه ترکیبات دارویی مهم (منتول (%۴۵-۳۵)، منتون (%۲۰-۱۵)، استات منتيل (%۵-۳)، نئومنتول (%۵/۳-۵/۲)، ايزومنتون(%۳-۲)، منتوفوران (%۷-۲)، در درمان به صورت گسترده در درمان سرماخوردگی، خلط آوری و گرفتگی بینی و آرام بخشی استفاده می شود. با توجه به اهمیت گیاهان دارویی بر سلامت جامعه و لزوم ورود به عرصه های جدید و فعالیت های تحقیقاتی در زمینه های مختلف کشاورزی، مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر اقدام به کشت ریزوم گیاه دارویی نعناع فلفلی در بهار سال 1400 نمود. با توجه به لزوم رشد گیاه در شرایط با آب و هوای گرم همراه با رطوبت مناسب این گیاه در طول دوره رشد در استان مازندران 3-4 چین تولید می کند که با توجه به تغییر فصل و سرد شدن هوا آخرین چین از برگ های نعناع فلفلی در تاریخ 17 آبان ماه برداشت گردید و در شرایط سایه خشک عملیات خشک کردن آن صورت پذیرفت. این گیاه با توجه به چند ساله بودن در صورت مهیا نمودن شرایط رطوبتی و تغذیه ای مناسب قادر است 5-4 سال محصول مناسب تولید کند.


سبد خرید 0