عملیات برداشت طرح سویای آجیلی

در ادامه تحقیقات مربوط به ارزیابی ژنوتیپهای سویای آجیلی با هدف معرفی ارقام با میزان پروتئین بالا  طرح سویای رنگی (آجیلی) در بهار سال 1401 در زمین زراعی دشت ناز در مساحتی بالغ بر 1000 متر مربع توسط بخش به زارعی مرکز تحقیقات اجرا گردید. با توجه به طول دوره رشد کوتاه این ژنوتیپ ها (دوره رشدی 96 روزه)  در تاریخ 5 شهریورماه 1401 برداشت صورت گرفت. این ژنوتیپ ها دارای بذرهای رنگی بوده و دوره رشدی کوتاهی را دارند. امید است که با معرفی ارقام با درصد پروتئین بالا و استفاده از این ارقام به عنوان آجیلی با توجه به ذائقه مردم ایران گامی هر چند کوچک در راستای اعتلای این هدف برداشته شود.

 


سبد خرید 0