در فروشگاه تکاتو

دستگاه شمارش وزن صد دانه سویا

 وزن صد دانه یکی از اجزای اصلی عملکرد می باشد، لذا جهت تعیین دقیق عملکرد محصولات، جداسازی چند نمونه بذری مورد نیاز است که با توجه به حجم بالای کار زمانبر بوده و می تواند با خطا همراه باشد. دستگاه شمارش صد دانه سویا جهت شمارش و جدا سازی صد دانه توسط شرکت توسعه کشت دانه های روغنی طراحی گردیده است و موجب صرفه جویی در زمان و افزایش دقت در پروژه های تحقیقاتی خواهد شد.

قیمت: 1,200,000 ریال

وزن صد دانه یکی از اجزای اصلی عملکرد می باشد، لذا جهت تعیین دقیق عملکرد محصولات، جداسازی چند نمونه بذری مورد نیاز است

دانلود بروشور و مستندات
سبد خرید 0