ماهنامه INSEC شماره 1 تکاتو

ماهنامه INSEC شماره 1 تکاتو

عنوان: ماهنامه توسعه دهندگان بذر شمال ایران (INSEC)

شماره جاری:مهر 1400 شماره 1(ویژه نامه سویا)

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: شرکت توسعه کشت دانه ‏های روغنی

شماره مجوز88688

تعداد صفحات:78

نسخه الکترونیکی
سبد خرید 0