ماهنامه INSEC شماره 2 تکاتو

ماهنامه INSEC شماره 2 تکاتو

عنوان: ماهنامه اختصاصی مرکز توسعه دهندگان بذر شمال ایران (INSEC)

شماره جاری:آذر ۱۴۰۰ شماره 2 (ویژه نامه کلزا)

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: شرکت توسعه کشت دانه ‏های روغنی

شماره مجوز۸۸۶۸۸

تعداد صفحات:108

نسخه الکترونیکی
سبد خرید 0