ماهنامه INSEC شماره 4 تکاتو

ماهنامه INSEC شماره 4 تکاتو

عنوان: ماهنامه اختصاصی مرکز توسعه دهندگان بذر شمال ایران (INSEC)

شماره جاری:اسفند ماه۱۴۰۰ شماره 4(ویژه نامه آفتابگردان)

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: شرکت توسعه کشت دانه ‏های روغنی

شماره مجوز۸۸۶۸۸

تعداد صفحات:30

نسخه الکترونیکی
سبد خرید 0