فصلنامه INSEC شماره 8 تکاتو

فصلنامه INSEC شماره 8 تکاتو

عنوان: فصلنامه اختصاصی مرکز توسعه دهندگان بذر شمال ایران (INSEC)

شماره جاری: آذر ۱۴۰۱  شماره 8

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: شرکت توسعه کشت دانه ‏های روغنی

شماره مجوز۸۸۶۸۸

تعداد صفحات:43

نسخه الکترونیکی
سبد خرید 0