فصلنامه INSEC شماره 11 تکاتو - مرداد ماه 1402

فصلنامه INSEC شماره 11 تکاتو - مرداد ماه 1402

عنوان: فصلنامه اختصاصی مرکز توسعه دهندگان بذر شمال ایران (INSEC)

شماره جاری:مرداد ۱۴۰۲  شماره 11

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: شرکت توسعه کشت دانه ‏های روغنی

شماره مجوز۸۸۶۸۸

تعداد صفحات:35

تریکودرما

نسخه الکترونیکی
سبد خرید 0