فصلنامه INSEC شماره 12 تکاتو

فصلنامه INSEC شماره 12 تکاتو

عنوان: فصلنامه اختصاصی مرکز توسعه دهندگان بذر شمال ایران (INSEC)

شماره جاری:آذر ۱۴۰۲  شماره 12

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: شرکت توسعه کشت دانه ‏های روغنی

شماره مجوز۸۸۶۸۸

تعداد صفحات:31

نسخه الکترونیکی
سبد خرید 0