جذب کارورز

جذب کارورز

جذب کارورز

شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی تعدادی کارورز جهت گذراندن دوره سه ماهه کارورزی درمرکز تحقیقات و نمایندگی های شرکت، جذب نماید. کارورزان طی دوره کارورزی سه ماهه مشمول بیمه حوادث  و دریافت حقوق کارورزی از وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعی خواهند بود. لازم به ذکر است که گذراندن دوره کارورزی هیچگونه حقی جهت جذب داوطلبان در شرکت توسعه کشت دانه های روغنی ایجاد نمی نماید.

فایل پیوست
سبد خرید 0