لزوم طراحی و ساخت دستگاه بوجار آزمایشگاهی دانه‏‏ های روغنی

لزوم طراحی و ساخت دستگاه بوجار آزمایشگاهی دانه‏‏ های روغنی

لزوم طراحی و ساخت دستگاه بوجار آزمایشگاهی دانه‏‏ های روغنی

این مرکز با توجه به در اختیار داشتن بزرگترین بانک بذر دانه های روغنی در کشور و اجرای طرح های  متنوع به زراعی و به نژادی مربوط به محصولاتی همچون سویا، کلزا، کتان، گلرنک، بادام زمینی، کنجد و آفتابگردان نیازمند استفاده از دستگاه بوجاری بوده که بتواند سرعت عملیات بوجاری را پس از برداشت و در شرایط پلات های کوچک آزمایشگاهی بهبود بخشد. بنابراین در این راستا  مرکز تکاتو اقدام به طراحی و بهینه سازی دستگاه بوجاری آزمایشگاهی مشابه خارجی و مناسب برای دانه های روغنی نموده و هم اکنون با دستگاه مذکور برای محصول برداشتی در کرتهای ازمایشی مورد استفاده قرار می گیرد و اقدامات لازم برای ارتقاء سطح عملکردی این دستگاه در حال انجام است

گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0