بازدید از طرحهای بهاره تکاتو در دشت ناز

بازدید از طرحهای بهاره تکاتو در دشت ناز

بازدید از طرحهای بهاره تکاتو در دشت ناز

پیرو  مذاکرات و همکاری فیمابین شرکت زراعی دشت ناز ساری و مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در تاریخ 16 مهر ماه 1398  و با حضور  ریاست محترم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران ( جناب آقای دکتر رمضانپور)، مسئول و کارشناس دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ( جناب آقای مهندس ساداتی)، ریاست  و کارشناس نمایندگی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی به ترتیب آقایان مهندس فرهنگ آسا و مهندس احمدی، معاونت محترم تولید و کارشناسان شرکت زراعی دشت ناز به ترتیب آقای مهندس احسانی، سرکار خانم دکتر آل بویه، آقای مهندس مومنی و آقای مهندس بهرامی کارشناسان مجری طرح زراعی دشت ناز آقایان  مهندس معتمدی و دکتر علمدارلو به همراه ریاست مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذرمهندس زمان میرآبادی از طرح­های بهاره شرکت توسعه کشت دانه­های روغنی واقع در منطقه گهرباران، بازدید به عمل آمد.

در ابتدای بازید  جناب آقای مهندس علی زمان­میرآبادی ضمن عرض خوش آمدگویی به مهمانان، ابتدا با توضیحاتی درباره زمان کاشت (98/3/30) و تعداد ارقام کشت شده، بیان داشتند که طرح‏های بهاره این شرکت شامل کلکسیون سویا با 1064 رقم، کلکسیون بادام زمینی 109 رقم، کلکسیون آفتابگردان با 172 رقم با مشارکت شرکت زراعی دشت‏ناز و در اراضی ایشان  اجرایی شده است. در ادامه از برخی از ارقام در گروههای رسیدگی مختلف بازدید  و وضعیت  آنها تشریح گردید. در این بازدید همه همکاران هم عقیده بودند که برنامه­ریزی و اجرایی شدن چنین کاری در این سطح مایه مباهات بوده و داشتن چنین تنوع ژنتیکی از ارقام، بخصوص در مورد کلکسیون سویا تحسین برانگیز است و این در حالی است که در کشور چنین امکان و بانک بذری برای این سطح از تنوع وجود ندارد. در ادامه از رقم‏های مختلف و شرایط رشدی هر کدام از آنها بازدیدی صورت گرفت که با توجه به اظهارنظر کارشناسان حاضر، بسیاری از این ارقام قابلیت معرفی برای مناطق مختلف دارند که بتوان در کشت اصلی و یا به عنوان کشت دوم برای این مناطق، از آنها بهره‏مند شد. طرح کلکسیون بادام‏زمینی نیز از سوی بازدیدکنندگان مورد توجه و استقبال قرار گرفت که در این خصوص به اهمیت ارزیابی چندساله این ارقام اشاره شد. در ادامه از کلکسیون آفتابگردان بازدید بعمل آمد که به استفاده بهینه از منابع موجود نیز با اهداف آجیلی  و روغنی مد نظر قرار گرفت.  همچنین در پایان، از مزرعه رقم آرین بازدید شد که ریاست محترم مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر، با ارائه توضیحاتی از رقم ثبت شده شرکت و خصوصیات رشدی و عملکردی، حاضرین را بیشتر در جریان کار و اهداف شرکت قرار داد. کارشناسان محترم نیز راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد در تولید این محصول و محصولات مشابه ارائه نمودند. در انتها بر لزوم ادامه این همکاری‏ها برای اجرای طرح‏های مشترک از جانب مدعوین تاکید شد

سبد خرید 0