انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

انا لله و انا الیه راجعون

دکتر بهزاد قره یاضی رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران و مرد شاخص میدان عمل و عرصه جهاد بیوتکنولوژی کشاورزی در صبحگاه پانزده خرداد ۱۴۰۰ آسمانی شد و جان به جان آفرین بخشید.این ضایعه بزرگ را به جامعه علمی تخصصی و خانواده معزز ایشان تسلیت عرض کرده و علو درجات را برای ایشان مسئلت داریم.

     مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه های روغنی

گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0