تسلیت و همدردی

تسلیت و همدردی

تسلیت و همدردی

جناب آقای دارایی 
 در گذشت مادر مهربان و مومنتان را صمیمانه تسلیت می گوییم. پروردگار یکتا روح پاک آن مرحومه را با فاطمه الزهرا (س) محشور نماید. 

                                                                                                                      مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر دانه های روغنی 

سبد خرید 0