بازدید مدیران محترم سازمان حفظ نباتات

بازدید مدیران محترم سازمان حفظ نباتات

بازدید مدیران محترم سازمان حفظ نباتات

   بازدید مدیران محترم سازمان حفظ نباتات کشوری و استانی از آزمایشگاه های مرکز تحقیقات در روز سه‌شنبه 15 تیر ماه با حضور  آقای مهندس قائميان معاون محترم قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور، آقای مهندس علی‌پور سرپرست محترم دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات کشور و آقای مهندس زاغی مدیر محترم حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران انجام شد. در این بازدید تجهیزات و امکانات آزمایشگاه‌های گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت و روند فعالیت های آزمایشگاه و بررسی‌های مربوط به نمونه‌های قرنطینه از جمله سیب زمینی وارداتی توضیح داده شد. در انتها آمادگی آزمایشگاه از لحاظ تجهیزات و مهارتهای کارشناسی و تخصصی جهت همکاری با سازمان حفظ نباتات کشور در زمینه‌های مختلف از جمله بررسی محموله‌های وارداتی و صادراتی اعلام گردید.

گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0