آغاز عملیات اجرایی طرحهای بهاره 1400

آغاز عملیات اجرایی طرحهای بهاره 1400

آغاز عملیات اجرایی طرحهای بهاره 1400

عملیات آماده سازی زمین جهت اجرای طرحهای بهاره 1400 مرکز تحقیقات در روز پنجشنبه مورخه 17 تیرماه 1400 انجام و عملیات اجرایی کاشت طرحها آغاز گردید. در سال جاری تعداد هشت طرح تحقیقاتی و تکثیری مصوب، مربوط به محصولات سویا، آفتابگردان، بادام زمینی و کنجد در زمینی به مساحت 5 هکتار در اراضی دشت ناز اجرا خواهند شد. 

گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0