درگذشت مهندس یوسف عرشی

درگذشت مهندس یوسف عرشی

درگذشت مهندس یوسف عرشی

درگذشت جناب آقای مهندس یوسف عرشی ، مترجم و نویسنده ای توانمند، عضو شورای انتشار مجله نهال و بذر  و محققی ارزشمند در زمینه گیاهان دانه روغنی و به خصوص آفتابگردان را به جامعه علمی ایران تسلیت عرض می نماییم.

                                                                                                                                                                                                                       نام و یادشان گرامی 

سبد خرید 0