مراحل داشت طرح کلکسیون بادام زمینی

مراحل داشت طرح کلکسیون بادام زمینی

مراحل داشت طرح کلکسیون بادام زمینی

بادام ‏زمینی گیاهی یکساله و از تیره پروانه ‏آسا (Fabaceae) است که به دلیل درصد بالاي روغن و پروتئین دانه، به عنوان یک غذاي کامل محسوب می ‏شود. دانه بادام‏ زمینی حاوی 44 تا 56 درصد روغن و 22 تا 30 درصد پروتئین می ‏باشند.  سطح زیرکشت این محصول در ایران حدود 2400 هکتار بوده و بخشی از اراضی زیرکشت آن در شمال کشور واقع شده است. استان گیلان تولیدکننده حدود 80 درصد بادام‏ زمینی کشور (2500 تن) است.

با توجه به برنامه ‏های مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر در پروسه معرفی ارقام جدید روغنی، پنج ژنوتیپ برتر کلکسیون بادام ‏زمینی حاصل از طرح ارزیابی ژنوتیپ‏های بانک بذر در سال 1399، به همراه دو لاین برتر اصلاحی، در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار و دو شاهد در منطقه دشت ‏ناز استان مازندران طی هفته نخست خرداد سال جاری کشت شد. هدف از اجرای این طرح، دست‏یابی به ارقام جدید بادام ‏زمینی با خصوصیات متفاوت و عملکرد دانه بیشتر براساس داده ‏های بدست آمده از اجزا عملکرد ژنوتیپهای مورد بررسی است.

یکی از عملیات مهم در مرحله داشت بادام ‏زمینی، خاک‏دهی بوته ‏هاست که براساس مراحل رشدی این گیاه، از مرحله R2 (شروع پایک‏دهی)، می‏ بایست انجام شود. این امر به هوادهی خاک و افزایش تعداد پایک‏های نفوذ یافته به خاک و درنتیجه افزایش غلاف‏ دهی و در نهایت افزایش عملکرد دانه کمک شایانی می ‏نماید. حذف علف‏های ‏هرز مزرعه، از دیگر عملیات مهم در مرحله داشت است که علاوه ‏بر ایجاد فضای مناسب جهت رشد و نمو گیاه، به کاهش آفات و عوامل بیمارگر کمک می‏ نماید. این دو عملیات مهم طی هفته نخست مرداد ماه سال جاری در تمامی پلات‏ها انجام شد.

 

گزارشات تصویری این خبر
سبد خرید 0