بستر کشت کوکوپبت

بستر کشت کوکوپبت

بستر کشت کوکوپبت

کوکوپیت یکی از بهترین بسترهای کشت برای گیاهان بوده و در زمره بسترهای کشت آلی طبقه بندی می‌گردد. کوکوپیت از الیاف پوست و پوشش میوه  و در برخی موارد پوست درخت نارگیل تهیه و به صورت فشرده به بازار عرضه می‌گردد. برای استفاده از کوکوپیت‌های قالبی فشرده لازم است تا اقداماتی جهت آماده سازی آن صورت گیرد. هر کیلوگرم کوکوپیت فشرده پس از افزودن آب و آماده سازی جهت مصرف به حدود 15 لیتر کوکوپیت تبدیل خواهد شد.کوکوپیت ظرفیت نگهداری آب بالایی داشته و در عین حال دارای تخلخل  و قدرت تهویه خوبی است. در ترکیب با خاک نیز ضمن اصلاح آن، می‌تواند از سفتی و فشردگی آن جلوگیری کند. به دلیل اینکه نارگیل بالای سطح زمین و روی درخت رشد میکند عاری از هرگونه انواع بذر علف هرز، آفات، بیماری است و از بسیاری از آلودگی‌ها با منشا خاکی مبرا است.در بخش مطالعات خاکشناسی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی  به منظور  انجام و پیشبرد طرحهای تحقیقاتی از بستر کشت کوکوپیت نیز استفاده میگردد.

کلیه مراحل آماده سازی و تست کیفیت بستر کشت کوکوپیت در آزمایشگاه خاکشناسی مرکز تحقیقات صورت می‌پذیرد.

سبد خرید 0