انتشار مقاله بین المللی

انتشار مقاله بین المللی

انتشار مقاله بین المللی

انتشار مقاله بین المللی با حضور تیم تحقیقاتی شرکت توسعه کشت دانه های روغنی 
 
آقای دکتر علی زمان میرآبادی مدیر تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی  که یکی از همکاران نویسنده این مقاله است اعلام کردند این مقاله بین المللی حاصل همکاری ۳۳ پژوهشگر بین المللی از  ۱۱ کشور استرالیا، کانادا، فرانسه, جمهوری چک، امریکا، انگلستان،نیوزلند، آلمان ، آفریقای جنوبی  و ایران است که در خصوص شناسایی  ژنهای بیماری زایی جدایه های قارچ عامل بیماری ساق سیاه کلزا (Leptosphaeria maculans) می باشد. 
لینک دسترسی به مقاله https://doi.org/10.1111/ppa.13801