اولین همایش ساماندهی آفت کشهای شیمیایی و ارتقاء سلامت در مازندران

اولین همایش ساماندهی آفت کشهای شیمیایی و ارتقاء سلامت در مازندران

اولین همایش ساماندهی آفت کشهای شیمیایی و ارتقاء سلامت در مازندران

اولین همایش ساماندهی آفت کشهای شیمیایی و ارتقاء سلامت در مازندران

روز پنجشنیه تاریخ 23/09/1402 اولین همایش ساماندهی آفت کشهای شیمیایی و ارتقاء سلامت در استان مازندران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار گردید.

در این همایش یک روزه که با هدف استفاده آگاهانه از سموم و آفتکش‏های شیمیایی و کاهش اثرات سوء باقیمانده سموم در مواد غذایی برگزار گردید، ابتدا آقای دکتر مومنی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، به ارائه نکاتی در زمینه لزوم استفاده صحیح و آگاهانه از سموم و نظارت کارشناسی در رابطه با زمان و دوز صحیح مصرف آفتکش ها پرداختند.

آقای مهندس علیمحمدی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، لزوم فعالیت کلینیک های گیاهپزشکی و یکپارچه سازی و  توسعه فعالیت این کلینیک ها در سراسر استان را مورد تاکید قرار داده و عنوان کردند که بسیاری از کلینیک‏ها و انسکتاریوم ها در استان صرفا مجوز فعالیت را دریافت نموده اند و لیکن فعالیت خاصی در این زمینه ندارند لذا احیاء این مراکز بایست مورد توجه قرار داده شود.ایشان همچنین به کارآمد بودن سیستم تعریف کد QR در ارتباط با محصول سالم که از طرف وزارت جهاد کشاورزی  و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تعریف شده است اشاره کرده و بیان کردند طرح نسخه‏نویسی و هویت بخشیدن به داروخانه‏های  گیاهپزشکی می بایست در الویت قرار داده شود.

در ادامه همایش آقای دکتر اسلامی ، هیئت علمی و رئیس مرکز جامع  سرطان  دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ضن ارائه آمار سرطانهای رایج در استان و رابطه این بیماری با مصرف غیرآگاهانه و خارج از دوز استاندارد سموم و آفتکش‏ها به لزوم استفاده از وسایل ایمنی در هنگام سمپاشی و رعایت زمان مناسب و میزان استاندارد سموم اشاره کرده و خواستار نظارت بیشتر سازمان  جهاد کشاورزی در این رابطه گشتند.

آقای  دکتر بیگی عضو هیئت علمی و مدیر حفظ نباتات استان ، آمار مصرف آفتکش‏ها در کشور و استان را اعلام نموده و ضمن بیان اینکه تنوع زیستی عوامل بیماری زا با توجه به شرایط اقلیمی مازندران در این استان بیشتر است، بیان کردند که در حال حاضر بسیاری از سموم پرخطر از سبد سموم و آفتکشهای مصرفی حذف شده و با سموم ایمن تر جایگزین شده اند. ایشان استفاده از سیستم مدیریت تلفیقی را از راهکارهای  مناسب در  مدیریت آفات و بیماریها اعلام کردند.طبق گزارش ایشان، در صورت استفاده از سیستم مدیریت تلفیقی در استان میزان مصرف آفتکش ها به میزان 10% تقیلیل خواهد یافت.

در ادامه همیش، آقای دکتر علوی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران ، به ضرورت ایجاد کمیته ای جهت درجه بندی و دسته بندی سورتینگ اشاره نموده  و بیان کردن دبا توجه به حساسیت کشورهای هدف صادرات محصولات مختلف درجه بندی سورتینگ‏ها می‏تواند در مدیریت بهینه و کاهش مشکلات قرنطینه‏ای صادرات موثر باشد. ایشان لزوم آموزش دوره ای و منظم سورتینگ داران استان از جمله آموزش ضد عفونی انبارها را مورد تاکید قرار دادند.

آقای دکتر خسروی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران نیز استفاده از بذور گواهی شده، رعایت زمان و دوز مناسب سموم، تمیز بودن سمپاش را از عوامل موثر در جهت مذجدیریت کاهش مصرف سموم و ارتقای سلامت عنوان  کردند.

در پایان مراسم از برخی کشاورزان پیشرو در استفاده از مدیریت تلفیقی و استفاده از کنترل بیولوژیک درمحصولات مختلف به ویژه برنج تجلیل و قدردانی گردید.

 

 

سبد خرید 0