رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب شد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب شد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب شد

طی حکمی از جانب رئیس جمهور ،جناب آقای مهندس حجت اله علی‏‏‏ محمدی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور منصوب شدند. ایشان  پیش از این به مدت  چندین سال ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران را بر عهده داشتند. این انتصاب شایسته را  به حضور ایشان و جامعه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران تبریک عرض نموده  و برای ایشان آرزوی موفقیت  داریم.
                                                                                                        شرکت  توسعه کشت دانه‏ های روغنی

سبد خرید 0